BIP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualna godzina
Odwiedziło nas
Home Regulamin czytelni internetowej

Regulamin Ikonk@

Zarządzenie nr 2/2008
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach
z dnia 01.09. 2008 roku


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Czytelni Internetowej IKONK@  w Gminnej Bibliotece Publicznej w KroczycachREGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ IKONK@ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W KROCZYCACH

 

I.  Prawa i warunki korzystania:


1) Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy użytkownicy po zapoznaniu się z regulaminem.
2) Korzystanie z Internetu oraz programów użytkowych i multimedialnych jest bezpłatne.
3) Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik ma  obowiązek wpisać  się do  rejestru użytkowników (na podstawie
dokumentu identyfikującego  użytkownika).
4) Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
5) Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i  programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez  użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy  podczas korzystania z Internetu.  Może udzielić pomocy, jeżeli  aktualnie dysponuje czasem.
6) Użytkownik może korzystać :
a) z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych
b) ze zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece
c) z Internetu
7) W Internecie można przeglądać strony www i korzystać z poczty elektronicznej tylko przez bezpieczne strony www.
8) Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.

W  przypadku  braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
9) Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba ? w  wyjątkowych przypadkach za zgodą bibliotekarza - 2 osoby.
10) Wyniki pracy własnej można zapisać na dyskietce po uprzednim sprawdzeniu jej  przez  bibliotekarza. Użytkownik ma obowiązek
zgłoszenia bibliotekarzowi chęci   zapisania informacji na dyskietce. Bibliotekarz ma obowiązek sformatowania każdej  dyskietki przed jej użyciem.


II Użytkownikowi zabrania się:


1) Wykorzystywania komputera do gier i zabaw . Wyjątek stanowią gry i zabawy  znajdujące się  na stronach przeznaczonych dla dzieci oraz nie  wymagające instalacji.
2) Otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
3) Zakładania własnych katalogów na dyskach.
4) Korzystania z własnych nośników (płyty CD, dyskietki).
5) Podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej.
6) Instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych.
7) Dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych
8) Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego
9) Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania  i danych.
10) Spożywania posiłków i picia napojów.
11) Korzystania w stanie wskazującym na nietrzeźwość ze stanowiska komputerowego.

 

III Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:


1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz nośników  informacji.
2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego  oraz nośników informacji.
3. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenia lub uszkodzenia w/w  materiałów  bibliotecznych. Jeżeli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice   bądź opiekunowie prawni.
4. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor   biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
5. Po otrzymaniu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

IV Przepisy końcowe:


1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący je naruszający  może być pozbawiony prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego na czas oznaczony  lub bezterminowo.
2. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze stanowiska komputerowego w przypadku naruszenia regulaminu.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających  z korzystania  z czytelni internetowej IKONK@.

 

Poprawiony (czwartek, 06 maja 2010 14:23)

 
>script type="text/javascript" src="/js/mootools.js"<>/script< >script type="text/javascript" src="/js/slimbox.js"<>/script<