BIP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Aktualna godzina
Odwiedziło nas
Home Historia Biblioteki

Historia Biblioteki

HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROCZYCACH


Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach została założona 14 grudnia 1949 r. z inicjatywy sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej Pana Miśkiewicza. Pomysł ten zrodził się jako odpowiedź na postawione problemy, które pojawiły się po II wojnie światowej. W pierwszych latach powojennych podjęto decyzję o realizacji dwu koncepcji organizacyjnych sieci bibliotek publicznych. Za najważniejsze uznano biblioteki powiatowe, w drugiej kolejności były biblioteki gminne. Biblioteki Gminne funkcjonowały w bardzo zróżnicowanych warunkach ekonomicznych i kulturalnych w zależności od regionu kraju.
Tak, więc pierwszym pomieszczeniem Gminnej Biblioteki Publicznej był maleńki lokal w budynku Gminnej Rady Narodowej. Pierwsze książki również były zakupione przez GRN. Księgozbiór szybko zwiększył się dzięki ofiarności społeczności gminnej. Na początku swej działalności biblioteka podlegała bibliotece w Olkuszu. Pierwszym pracownikiem była Pani Halina Miśkiewicz. W latach 1951-1973 pieczę nad biblioteką sprawowała Miejska Biblioteka Publiczna w Zawierciu i Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Wraz ze zmianą nastąpiła zmiana lokum. Bibliotekę przeniesiono do budynku prywatnego przy ulicy Batalionów Chłopskich. Od 1976 r. po zmianach administracyjnych kraju, nadzór sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Myszkowie i Wojewódzka Biblioteka w Częstochowie.
W latach 1949-1968 biblioteką kroczycką kierowali: Halina Miśkiewicz, Janina Urbańczyk, Andrzej Kapuśniak, Halina Janeczek, Zofia Dysy, Julian Rosa.

Dawna siedziba Gminnej Biblioteki PublicznejOd 1 lutego 1968 r. do 31 grudnia 2005 r. funkcję kierownika pełniła Pani
Regina  Bednarz. Pani Bednarz była oddaną i zaangażowaną działaczką
społeczną. W swej pracy i codziennych kontaktach z ludźmi ujmowała
uśmiechem i dobrocią.W Filii Bibliotecznej w Pradłach na 1/2 etatu pracuje od
1983 r. Pani Maria Waśniowska, pełniąca zarazem funkcję kierownika filii, oraz
na 1/2 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Od 1988 r. zatrudniona jest Pani Zofia Machura, która od 01 stycznia 2006 r.
pełni funkcję Dyrektora. Na przestrzeni lat Biblioteka rozwijała swoją
działalność.
Przybywało czytelników, powiększano zbiory biblioteczne, rozszerzał się
równocześnie zakres działań.

1 września 1992 r. biblioteka centralna zmieniła lokum, przeniesiona została do nowego lokalu, który mieści się w budynku Przedszkola Publicznego przy ulicy Sienkiewicza 5.
W 2002 r. Biblioteka została wyposażona w jedno stanowisko komputerowe i otrzymała z Biblioteki Narodowej oprogramowanie MAK-a.
Gminna Biblioteka Publiczna co pięć lat obchodzi swój Jubileusz. W 2004 roku Biblioteka hucznie obchodziła Jubileusz 55-lecia powstania.

Zmiany statusu - 30 listopada 2005 r. Rada Gminy Kroczyce Uchwałą Nr 217/XXVII/2005 przekształca z dniem 1 stycznia 2006 r. jednostkę budżetową o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach na instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach.

W 2008 r. biblioteka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Informatyzacji 3 zestawy komputerowe w ramach programu "ikonka cd". Zestawy te zostały podłączone do internetu i oddane do użytku czytelników.


W okresie wakacji 2009 r. przeprowadzono remont biblioteki, w tym: wymian grzejników, malowanie pomieszczeń biblioteki, cyklinowanie parkietu, wymiana oświetlenia, remont i przystosowanie pomieszczenia na magazyn, zakup stolików i krzeseł do czytelni. Po remoncie wygospodarowano miejsce na czytelnię.

Poprawiony (wtorek, 23 października 2012 13:26)

 
>script type="text/javascript" src="/js/mootools.js"<>/script< >script type="text/javascript" src="/js/slimbox.js"<>/script<